Archive for the ‘IDE’ Tag

IDE dla cc65 zainstalowane

Friday, January 12th, 2018

Tegoroczny plan jest prosty – zakłada bowiem tylko rzeczy realne. Nie będę robił już planu pt. nauczę się assemblera – bo jest to mało realne w stopniu w jakim potrzebuję go, aby napisać rzeczy, które mam w planach. Po prostu – jest za trudny i ilość czasu do poświęcenia na niego jest za duża, poza tym są lepsi na tym polu i najzwyczajniej w świecie jak będę potrzebował to na szczęście mam do kogo uderzyć 🙂

cc65 to pakiet cross kompilera C na procesor 65(C)02. Lista systemów i komputerów jest długa – dla mnie będzie istotne na ile da się przenosić kod na poziomie C (z dostosowaniem rzecz jasna do bibliotek i realiów głównie dźwiękowo-graficznych plus I/O) pomięczy z88dk i właśnie cc65.

Dla pamięci i dla zainteresowanych – instalkę wbiłem do Mac OSX 10.9.5, wgrywając wcześniej XCode 6.2 i Command Line Tools już z Terminala:

$ xcode-select --install

parę klików dalej miałem to w systemie. Potem pozostało już tylko dorzucić cc65:

$ git clone https://github.com/cc65/cc65.git

$ cd cc65

$ make

plis dorzucenie linkowania do binarek do /usr/local/bin poleceniem:

$ sudo make avail

Dalej już tylko knucie logiki i programowanie. Do usłyszenia!

SaveSave

Assembling Z80 Assembler source files with BBEdit and Pasmo Z80 Assembler

Wednesday, September 13th, 2017

Inspired and with help from Derek Bolli I have made today two scripts for use with Pasmo and BBEdit.

Script #1 making .tap file with BASIC loader (option –tapbas) :

https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE

and script #2 making .tzx (option –tzxbas) like above with BASIC loader:

https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE

Both scripts are .scpt (Apple Script) files to be put into:

~/Library/Application Support/BBEdit/Scripts/

And from that point they will appear in BBEdit under scipts icon drop down menu.

Files are easy to modify, aspecially if you donot want them to open compiled filed in emulator. I have marked port of code to mark down if you want to turn it off. If any – ask.

Z80 IDE – placing our tools within MacOSX catalog structure (step 2)

Wednesday, September 13th, 2017

Step two for me with setting up IDE for Z80 for use in Mac OSX was placing our tools within MacOSX catalog structure. Why bother with it? The point is to have access to our tools like pasmo or zasm, zmakebas from any folder on the computer without playing with disk/path to them, so it should be “within” system path as other system tools.

For me, under MacOSX 10.11.6 worked copying in terminal to  /usr/local/bin by typing (i.e. copying pasmo) after changing path to folder containing pasmo file:

sudo cp pasmo /usr/local/bin

then enter the root (administrator) password after being asked.

From this point pasmo can be envoked from any disk location. I did it installing all command tools like pasmo, zasm, zmakebas etc.

 

I started to learn assembler for Z80 and ZX Spectrum (step 1)

Monday, April 3rd, 2017

A few months ago I decided to do something crazy – from the point where I am by profession and age – and start to learn Z80 assembler to start coding in small form for ZX Spectrum.

Biggest problem – as always is to have simple but effective IDE* – the problem is I’m Apple Mac user. I didn’t wanted to setup Windows on Mac just for that (well – I had to try ZX Spin under Windows and I like it, but overall – Pasmo was my target compiler so decided to try setup all under MacOSX).

So three programs: editor – my is Textmate I just have installed additional budle (actually for ZASM but also works fine . pasmo is my assebler – I managed to compile and install it on my old Macbookpro and the last part of IDE for this moment is emulator with debugger – ZX SP.

Step by step – reading books, analysing code, hitting walls, finding solutions. Stay tuned!

* An integrated development environment (IDE) is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. An IDE normally consists of a source code editor, build automation tools and a debugger.