• Home
  • /
  • Tag Archives:  IDE
dev

IDE dla cc65 zainstalowane

Tegoroczny plan jest prosty – zakłada bowiem tylko rzeczy realne. Nie będę robił już planu pt. nauczę się assemblera – bo jest to mało realne w stopniu w jakim potrzebuję go, aby napisać rzeczy, które mam w planach. Po prostu – jest za trudny i ilość czasu do poświęcenia na niego jest za duża, poza…

dev

Assembling Z80 Assembler source files with BBEdit and Pasmo Z80 Assembler

Inspired and with help from Derek Bolli I have made today two scripts for use with Pasmo and BBEdit. Script #1 making .tap file with BASIC loader (option –tapbas) : https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE and script #2 making .tzx (option –tzxbas) like above with BASIC loader: https://drive.google.com/open?id=0B7Kd4Ep9e1kbUGFnYlFadUtHVlE Both scripts are .scpt (Apple Script) files to be put into: ~/Library/Application Support/BBEdit/Scripts/ And from…